خرید اعتبار برای استیم والت (Steam Wallet)


اضافه کردن پول به استیم والت

با استیم والت شما میتوانید همه بازی های استیم را خرید کنید یا آیتم های داخل بازی ها را خریداری کنید

والت 1 دلاری

کمترین مقدار

5000 تومان -

والت 2 دلاری (موجود نیست)

9490 تومان -

والت 3 دلاری (موجود نیست)

13590 تومان -

والت 5 دلاری (موجود نیست)

21890 تومان -

والت 10 دلاری (موجود نیست)

42890 تومان -

والت 20 دلاری (موجود نیست)

78990 تومان -