قوانین و مقررات

لطفا به دقت بخوانید

 1.  تحویل آیتم ها به صورت Trade Offer می باشد.
 2. برگشت و یا تعویض آیتم ها بعد از خرید به هیچ وجه ممکن نیست، در خرید دقت کنید. 
 3. حتما حتما از اینکه Trade Ban نباشید اطمینان حاصل کنید زیرا نمی توان به اینگونه اکانت ها آیتم داد.
 4. حتما حتما حالت Inventory خود را برروی Public تنظیم کنید. آموزش این کار 
 5. گیفت آیتم ها میسر نیست، زیرا با هر اکانت فقط روزی ۸ آیتم گیفت می شود.
 6. طبق قانون های جدید استیم، به Trade Ban ها نمی توان گیفت داد.
 7. برای ارسال آیتم لینک Trade Offer خود را قرار دهید. آموزش این کار
 8. تحویل آیتم ها به مدت ۲۴ ساعت طول میکشد.
 9. برای پیگیری سفارش خود از پیام ها و زنگ های پی در پی خودداری کنید تا هر چه سریعتر آیتم شما ارسال شود.
 10.  آموزش قبول کردن Trade Offer و بدست آوردن لینک ترید در سایت موجود است.
 11. خرید از سایت به معنی قبول کردن تمام موارد فوق است.

با تشکر از شما ، دوتا ۲ نیوز