New

HUD

بازسازی رابط کنترلی بازی

کنترل کردن هیرو در کنار آگاه بودن از خود بازی بسیار مهم است تا تیم شما برای نابودی مادر تیم مقابل در بازی برتری پیدا کند. با اولین قدم طراحی مجدد رابط کنترلی بازی، پلیر ها دید بهتری از نقشه و همچنین از جزئیات همه اتفاقات بازی را خواهند داشت.

دید و امکانات افزایش یافته است

نوار بالا و مینی مپ

نوار بالا اکنون عرضش کاهش یافت است, و دید مپ و همچنین دوربین افزایش یافته است. برای عکس هیروهای نوار بالا تنظیمات اضافه شده است و همچنین چندین تنظیمات برای مینی مپ افزوده شده است.

کنسول جدید کنترل هیرو

کنسول کنترل هیرو کوچک تر شده است و برای اسکیل های هیروی جدید و آیتم بکپک جا باز شده است. اطلاعات یونیت های دیگر ازین به بعد در یک صفحه جدید در سمت چپ نمایش داده می شود.

شاپ جدید و کنترل کوریر جدید

آیتم های متداول هیروی خود را مشاهده کنید و یا به صورت سنتی آیتم ها را ببینید. آیتم بندی های دیگر هم در همان نزدیکی است.

نوار بالا و مینی مپ

آپشن دیدن سریع مینی مپ

با استفاده از پیش زمینه ساده سازی شده جدید حالا میتوانید سریع مینی مپ را تحلیل کنیدو به علاوه میتوانید سایز مینی مپ را به دلخواه خود تنظیم کنید. همچنین نشانگری نیز اضافه شده است تا قبل از تلپورت جاهای ممکن برای تلپورت را نشان دهد.

نوار بالایی وضعیت هم تیمی ها

کلید آلت را نگه دارید تا وضعیت هلت، مانا و بای بک هم تیمی ها نمایش داده شود. شما هم چنین میتوانید از ابیلیتی های خود با کلیک کردن بر آیکون آن هیرو خودی در نوار بالایی استفاده کنید.

دسترسی بر تنظیمات در بازی

نیازی نیست که برای تغییر آپشن ها و تنظیمات به فانتن برگردید. شما میتوانید تنظیمات را بدون ترک مپ ببینید و تنظیم کنید

رابط کنترلی هیرو ها

لول آپ با یک کلیک

به آسانی می توانید حتی در وسطه مبارزه با یک کلیک لول آپ کنید.

استعداد های هیرو و بکپک ها

این فقط یک طراحی گرافیکی نیست، چیزهای جدید اضافه شده که بعدا می گوییم.

پنل جدید نمایش جزئیات

با این پنل میتوانید جزئیات دیگر هیروها، یونیت ها و ساختمان ها را بدون رها کردن هیروی خود ببینید.

نمایش مانا کاست در آیتم ها

با این تنظیمات جدید می توانید بر استفاده مانای خود کنترل بیشتری داشته باشید.

رابط هیروی دلبخواه

همانند تصویر به این اسکیل مورف دقت کنید، رابط گرافیکی بهتر و منعطف تر شده است.

اسکین های قبلی قابل استفاده است

حتی با وجود این تغییرات می توانید از اچ یو دی های خود استفاده کنید.

فروشگاه و کوریر

چهره جدید فروشگاه

فروشگاه جدید ساده سازی شده و آیتم های مربوط به هیرو شما به علاوه برخی آیتم های پیشنهادی در آن هستند.

و همچنین حالت گریدCommon نمایش آیتم های

یک پنل که آیتم هایی که توسط همه هیرو ها قابل خرید است را نمایش می دهد.

شمارش استک

اکنون تعداد موجود آیتم هایی که دارای تعداد محدو هستند نمایش داده خواهد شد.

Buyback نمایش وضعیت

خود را با گرفت دکمه آلت ببینیدbuyback

تنظیمات کلیک راست کوریر

کوریر ها هم باهوش تر شدند! اگر کوریر را از کسی گرفتید می توانید با پنل راست کلیک آن را دوباره به او بفرستید.

کنترل های کوریر

تنظیمات جدیدی به کوریر اضافه شد و بدون نیاز به شاپ قادر به آپ کردن آن خواهید شد.

Return to Hub Page