مجموعه Dota WTF قسمت ۲۰۷

 

این هم از قسمت ۲۰۷ این مجموعه، آهنگ مربوطه هم در کانال تلگرام موجود است.

 

 

 

آدرس کانال تلگرام