Monthشهریور ۱۳۹۵

نقد هیروهای Ti 2016

تورنمنت The International 6 امسال به قول خیلی از افراد و علاقه مندان دوتا بهترین تورنمنت چند سال اخیر بود . چه از لحاظ بازی های بزرگ چه از لحاظ برگزاری مسابقات. به لطف آخرین پچ بازی یعنی مپ ۸۸ بازی از بالانس خیلی خوبی برخوردار شد